Anmeldelser: Fuck Off I Love You, Bomb dem!, Spiral og Villheks. Ildprøva

Publisert 28. september 2012 13:25, sist redigert 6. februar 2013 20:59

Bomb dem! Av Mikael Niemi

«Situasjonen er slik: Et gymnas i en svensk småby. En intelligent og tenksom realist-elev fra små kår, bitter over sosiale, urettferdige ulikheter, fylt av selvforakt over egen «gråhet» og konformitet. Men like full av hat og hån over alle andre, både de alltid vellykkede drittsekkene, og de nerdete, aksepterende idioter.

Så skjærer han ut. Ensom fortsatt, men bevisst provoserende inntil det utålelige. Hatet og foraktet av nesten alle sine jevnaldrende, men stadig sikrere på sin egen verdi og storhet. Handlingen bærer mot en mulig katastrofe, men den skal ikke gjenfortelles her. Egentlig er det ikke så viktig heller. Bokas styrke ligger i beskrivelsen av hvordan en unggutt driver og drives inn i en situasjon han – kanskje – innerst inne ikke ønsker. Og den står til troende.»

Ivar Olstad, GD.no

 

Fuck off. I love you av Lars Mæhle

«Hvordan klarer en maktsyk rasist å manipulere en hel ungdomsgjeng?

Store spørsmål i ny ungdomsroman.

«Kor mykje mye kan vi styra liva våre? Kva gjer vi ut frå fri vilje?» Baksideteksten på Lars Mæhles nye ungdomsbok, «Fuck Off I Love You», varsler at han vil ta opp store spørsmål. Den holder ord, men fortellingen er ikke like fullt så dyp som tematikken. [...] Bokas styrke ligger i språket. Knapt og konsist, litt som om Vemund holder en fortrolig samtale med en jevnaldrende. Han er ikke mer troverdig som forteller enn en annen tenåring som forteller livshistorien sin. Han har flere favorittfraser, som «Alt eg visste var at...». Men hver gang aner vi at han visste mer enn han tør å innrømme, verken overfor seg selv eller oss. [...] Det er mye godt å si om Lars Mæhles bok, ikke minst at den er svært spennende, men jeg sitter med en følelse av at historien er gjort litt for enkel til å framstå som helt troverdig. Så fyller også boka bare 160 sider - liten plass for svært store spørsmål.»

Marie L. Kleve, Dagbladet

 

Spiral av Brian Williams og Roderick Gordon

«Forfatterne har lovet seks bøker. Den femte, «Spiral» er en mørk, dyster og drivende spennende opptakt til finalen, som er ventet på norsk først til neste år. [...] Mye av handlingen foregår i tunneler og store hulrom under bakken. I «Spiral» avsløres svarene på mange av spørsmålene vi har hatt med oss fram til og med den fjerde boka i serien. Blant annet får leserne vite mer om hvorfor Wills foreldre, slik vi ble kjent med dem i den første boka, var som de var. Vi får også vite mye nytt om hva slags «mennesker» grensevokterne er.

Til forskjell fra bok tre og fire, er «Spiral» fattig på store spektakulære hendelser. Men ikke mindre dramatisk. God dramaturgi pakket inn i en lettlest prosa. Jeg gleder meg allerede til bok seks.

Per Ivar Henriksbø, GD.no

Villheks. Eldprøva av Lene Kaaberbøl

«Lene Kaaberbøls heksebok Eldprøva skil seg ut positivt frå massen av høgtsvevande fantasybøker ved si audmjuke insistering på at menneska må bli flinkare til å forstå og lytte til naturen og dyra rundt seg. [...] I Eldprøva sine natur- og dyreskildringar kjenner lesaren igjen dyr og natur frå det skandinaviske nærmiljøet, men ho kan samstundes fantasere og gå seg vill på ”villvegane”, som i boka er portalen mellom det trygge og det fantastiske, der dei evnerike heksene kan bevege seg lynhurtig mellom kategoriane tid og stad.

Tekstar om dyrespørsmål har alltid fenga born, og måten dette er gjennomført på her, med ei insistering på at ein vinn fram først om ein har empati og står på likefot med dyra og naturen generelt, er eg sikkert på at går heim hos dei yngre lesarane, som jo ofte er dei første til å intuitivt reagere negativt på dyremishandling og liknande ignoranse i det verkelege liv.

Villheksserien kjem parallelt på bokmål og nynorsk. Eg har lese boka i Øystein Rosses nynorske språkdrakt, og det må seiast at han lukkast godt med å formidle eit driv i forteljinga og nærleik til det fortalte. I Danmark har det allereie kome ut tre bøker i serien, den fjerde kjem til hausten, og Kaaberbøl stakk i år fortent av med Orla-prisen for andre gong.»

 

 

 

 

Nina Aalstad

Nina er leder for Ubok, og har jobbet med det siden hun fikk ideen i 2010. Hun har vært spesielt glad i ungdomslitteratur helt siden hun selv gikk på ungdomsskolen, og er veldig fornøyd med å få jobbe med ungdomsbøker! Nina leser nesten hele tiden, men er også veldig glad i å være ute i naturen. Hun reiser ellers mye rundt på skolebesøk og snakker for elever og lærere om Ubok og om bøker, og liker seg aller best når hun kan hjelpe noen å finne den neste, beste leseopplevelsen!